Tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên

Thứ Năm, 09/03/2017, 21:11 [GMT+7]

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các phòng Giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2017.


Theo đó, các đơn vị thành lập hoặc củng cố, kiện toàn ban tổ chức đối thoại với thành phần gồm: đại diện chi bộ, lãnh đạo đơn vị, công đoàn, đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ phận liên quan đến công tác thanh niên. Thời gian tổ chức vào 1 buổi trong khoảng từ ngày 13 đến 25-3. Nội dung tập trung vào các giải pháp về: phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng tại ngành, các địa phương và của tỉnh; sự hỗ trợ của chính quyền đối với các đề án khởi nghiệp của thanh niên; phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo… Trên cơ sở đó, các đơn vị, trường học tổng hợp các kiến nghị và đề xuất giải quyết đối với cấp trên theo thẩm quyền.


T.V

.

các thông tin tiện ích