Công bố thông tin tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

Thứ Sáu, 22/04/2016, 08:55 [GMT+7]

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, phụ huynh và xã hội.


Tài liệu “Tuyển sinh TCCN năm 2016” tập hợp những thông tin cơ bản nhất về tuyển sinh TCCN bao gồm: Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh; Ngành và chuyên ngành đào tạo; Hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh; Thời gian tuyển sinh, vùng tuyển sinh; Địa chỉ, số điện thoại, website và các thông tin cần thiết khác của các trường; Bảng phân chia khu vực tuyển sinh, mã đơn vị đăng ký dự tuyển năm 2016.


Toàn bộ nội dung của tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.


Thu Hiền

 

.

các thông tin tiện ích