21:11, 24/05/2023

Dây điện, cáp viễn thông xà xuống vỉa hè

Hiện nay, trên đường Lý Tự Trọng (thị trấn Diên Khánh), từ số nhà 43 Lý Tự Trọng (vị trí trụ 477 DDK- 36-4) đến vị trí cửa Đông (vị trí trụ 477 DDK-36-7), những búi dây cáp viễn thông võng xuống rất thấp chỉ cách mặt đường từ 2 đến 2,5m. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý để bảo đảm an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị.

 

Nguyễn Bảo Trung