09:12, 04/12/2022

Cả nước có hơn 122.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tính đến cuối tháng 11-2022, cả nước có 122.004 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 135,56% kế hoạch. Riêng tại Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay đã có hơn 200 lao động được xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài.

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tính đến cuối tháng 11-2022, cả nước có 122.004 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 135,56% kế hoạch. Riêng tại Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay đã có hơn 200 lao động được xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài.


Theo đó, Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 60.105 người, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 53.883 người, Hàn Quốc 1.732 người, Singapore 1.663 người và một số thị trường khác. Đạt được kết quả này là nhờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động nắm bắt thông tin, đề xuất nhiều giải pháp, chính sách kịp thời để đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc tại các thị trường trọng điểm, truyền thống. Đồng thời, tìm kiếm những ngành nghề, thị trường mới có việc làm ổn định, thu nhập cao tiếp nhận lao động Việt Nam. Cục Quản lý lao động ngoài nước và các địa phương đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua việc xây dựng, tổ chức mạng lưới giao dịch việc làm ngoài nước; cung cấp đầy đủ thông tin, tổ chức tư vấn để người lao động biết rõ khi đi làm việc ở nước ngoài…


V.GIANG