11:11, 30/11/2022

Phổ biến chính sách dân số tại Khánh Sơn

Sáng 30-11, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo phổ biến các chính sách pháp luật về dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 35 đại biểu là đại diện Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển cấp huyện, cấp xã, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Sáng 30-11, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo phổ biến các chính sách pháp luật về dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 35 đại biểu là đại diện Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển cấp huyện, cấp xã, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện Khánh Sơn.


Các đại biểu được phổ biến Pháp lệnh số 06 ngày 9-1-2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về dân số; Nghị định số 104/2003 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 06; Nghị định số 20/2010 của Chính phủ về thi hành pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh số 06; Nghị định số 117/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế... 

 
Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Dự án 7 về “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của tỉnh.


Đinh Luận