11:11, 24/11/2022

Cấp 44 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Năm 2022, Sở Công Thương Khánh Hòa đã thẩm định, cấp mới, sửa đổi bổ sung 44 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận 95 hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, Sở Công Thương Khánh Hòa đã thẩm định, cấp mới, sửa đổi bổ sung 44 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận 95 hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh.


Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP ngành Công Thương đã tiếp nhận 498 bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với các cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.


Minh Hồng