02:09, 06/09/2022

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên Học viện Hải quân

Ngày 5-9, tại Học viện Hải quân, Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Học viện Hải quân năm 2022.

Ngày 5-9, tại Học viện Hải quân, Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Học viện Hải quân năm 2022.

 

Các giảng viên của Học viện Hải quân tham gia lớp tập huấn
Các giảng viên của Học viện Hải quân tham gia lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn, hơn 65 cán bộ, giảng viên học viện được bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về: Lý luận dạy học đại học; tâm lý dạy học đại học; kỹ năng dạy học đại học; nâng cao chất lượng tự học; sử dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học đại học; sự phát triển của dạy học đại học tại Việt Nam và thế giới và các nội dung kiến thức liên quan đến xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; đánh giá trong đào tạo; nghiên cứu và thực hành các kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm trong dạy học đại học. Lớp tập huấn diễn ra đến ngày 9-9.

 

Được biết, thời gian qua, Học viện Hải quân đã tham gia và chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài quân đội tổ chức các lớp bồi dưỡng, năng cao trình độ, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; tập trung vào bồi dưỡng, cập nhật nội dung mới trong xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; đánh giá trong giáo dục đại học; phương pháp giảng dạy hiện đại...

 

VĨNH THÀNH