11:09, 05/09/2022

Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa: Bố trí 17 chốt bảo vệ rừng

Để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng trong lâm phận được giao, thời gian qua, Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa tiến hành rà soát, xác định các khu vực, vị trí trọng điểm có nguy cơ phá rừng, khai thác rừng trái phép.

Để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng trong lâm phận được giao, thời gian qua, Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa tiến hành rà soát, xác định các khu vực, vị trí trọng điểm có nguy cơ phá rừng, khai thác rừng trái phép. Trên cơ sở đó, công ty đã bố trí 17 chốt bảo vệ rừng (mỗi chốt 3-4 người) trên các đường mòn, lối mở vào rừng tự nhiên. Cụ thể như: Khu vực tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng, khu vực các xã: Khánh Thượng, Giang Ly, Sơn Thái, Khánh Phú… và các khu vực rừng trồng ở Khánh Thượng, Khánh Thành, Khánh Phú…


Nhờ triển khai đóng chốt, bảo vệ rừng từ gốc, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của công ty đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy đuổi nhiều đối tượng ra khỏi rừng. Lực lượng đóng chốt còn phối hợp với lực lượng chức năng của huyện Khánh Vĩnh, UBND cấp xã liên quan đến lâm phận của công ty tiến hành tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời các hành vi cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép. Từ tháng 7 đến nay, tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép trong lâm phận công ty giảm rõ rệt.


B.L