Hội thảo về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm

Thứ Sáu, 05/08/2022, 19:49 [GMT+7]

Hội thảo về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm

Ngày 5-8, tại TP. Nha Trang, Cục Việc làm (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức hội thảo xin ý kiến về báo cáo định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Hội thảo có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm của 33 tỉnh, thành phía nam tham dự.
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận về mục tiêu, nguyên tắc, cơ sở pháp lý, đối tượng áp dụng, phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp…
 
Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và xác định đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách cho dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm…
 
V.G
.

các thông tin tiện ích