Hỗ trợ người lao động và chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19

Thứ Sáu, 09/07/2021, 22:54 [GMT+7]

Hỗ trợ người lao động và chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 68 ngày 1-7 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung Nghị quyết 68 nêu trên để chủ động thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.


D.T


 

.

các thông tin tiện ích