Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa:

Triển khai công tác lập bộ thuế năm 2021

Thứ Hai, 30/11/2020, 00:41 [GMT+7]

Triển khai công tác lập bộ thuế năm 2021

Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa đã và đang triển khai công tác lập bộ thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế ổn định năm 2021.


Còn khó khăn


Ông Nguyễn Thinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa cho biết, do dịch Covid-19 nên công tác quản lý thu thuế năm 2020 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh gặp khó khăn. Số lượng cá nhân ngừng, nghỉ kinh doanh khá lớn, làm giảm sút đáng kể nguồn thu. Một số ngành nghề có số thuế lập bộ lớn như: Sản xuất gạch ngói, kinh doanh ăn uống, trang trí nội thất… cũng gặp khó khăn, để nợ thuế nhiều. Mặt khác, không ít trường hợp kê khai doanh thu không đúng thực tế. Các hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn rộng, thường xuyên biến động… cũng gây trở ngại trong quá trình quản lý thuế.

 

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước

Hoạt động kinh doanh ở huyện Vạn Ninh.


Theo thống kê của Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa, 10 tháng năm 2020, chi cục thuế thu ngân sách nhà nước hơn 347 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán năm, bằng 76,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ khu vực cá nhân kinh doanh đạt thấp (chỉ đạt hơn 63,9% dự toán năm, bằng 86,4% so với cùng kỳ năm trước).


Sẽ niêm yết công khai mức doanh thu, thuế


Tháng 10-2020, lãnh đạo chi cục thuế đã chỉ đạo các đội quản lý thuế xã, phường, thị trấn rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác ổn định thuế năm 2021. Cơ quan thuế đã tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; gửi tài liệu về thuế cho Mặt trận và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp tuyên truyền cho người nộp thuế nắm bắt. Các đội quản lý thuế xã, phường, thị trấn tập trung khảo sát, thu thập thông tin, nắm chắc tình hình biến động kinh doanh của từng hộ để xác lập căn cứ khoán thuế phù hợp với thực tế; tiến hành kiểm tra 100% cá nhân kinh doanh để đưa vào quản lý thuế. Chi cục thuế còn tổ chức rà soát, thống kê số lượng hộ kinh doanh đang hoạt động; thành lập các tổ phát, nhận tờ khai; phối hợp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn hướng dẫn các hộ kinh doanh kê khai và đôn đốc người nộp thuế nộp tờ khai đúng thời hạn. 

 
Theo bà Trần Thị Kim Vui (hộ kinh doanh ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa), thời gian qua, cơ quan thuế hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ hình thức kê khai, mẫu biểu thực hiện, thời hạn nộp tờ khai và thuế cho hộ kinh doanh. Hiện nay, có nhiều kênh tìm hiểu, khai thác thông tin về mức thuế của các hộ kinh doanh cùng địa bàn. Qua đó, người nộp thuế có thể giám sát việc thực hiện lập bộ thuế của cơ quan thuế… Các hộ kinh doanh kiến nghị, do dịch Covid-19 nên tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn; chi cục thuế cần thực hiện lập bộ thuế ổn định năm 2021 phù hợp, đảm bảo công bằng giữa các hộ.


Theo ông Thinh, thời gian tới, căn cứ dữ liệu quản lý thuế, kết quả khảo sát doanh thu trong năm và kết quả kê khai của người nộp thuế, chi cục thuế sẽ dự kiến mức doanh thu, mức thuế phải nộp của từng cá nhân kinh doanh. Cơ quan thuế sẽ niêm yết công khai mức thuế lần thứ nhất tại UBND các xã, phường, thị trấn, ban quản lý chợ, văn phòng các đội quản lý thuế để người dân xem và có ý kiến phản hồi; cung cấp mức doanh thu, mức thuế dự kiến phải nộp của từng cá nhân kinh doanh cho MTTQ và HĐND cấp huyện, xã để giám sát. Sau khi xem xét ý kiến phản hồi của người nộp thuế, chi cục sẽ tổ chức tham vấn ý kiến hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; duyệt chính thức mức doanh thu, thuế năm 2021 của từng cá nhân kinh doanh và gửi thông báo cho người nộp thuế; tiếp tục thực hiện niêm yết công khai mức doanh thu, thuế lần thứ hai. Các hộ kinh doanh cần thực hiện kê khai đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu tờ khai mà cơ quan thuế đã phát, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh; nộp thuế đúng thời hạn. Cá nhân kinh doanh có thể gửi ý kiến phản hồi về những vướng mắc đối với chính sách thuế, doanh thu, mức thuế đến các đội thuế, bộ phận một cửa của chi cục thuế, gọi điện thoại hoặc gửi văn bản đến cơ quan thuế các cấp…


N.K

 

.

các thông tin tiện ích