10:10, 08/10/2020

Tập huấn điểm mới của Bộ luật Lao động và Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Công đoàn ngành Xây dựng vừa phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức lớp tập huấn về những điểm mới của Bộ luật Lao động và Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho 150 học viên là chủ tịch công đoàn cơ sở, người lao động.

Công đoàn ngành Xây dựng vừa phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức lớp tập huấn về những điểm mới của Bộ luật Lao động và Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho 150 học viên là chủ tịch công đoàn cơ sở, người lao động.


Các học viên được hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được ban hành tháng 2-2020. Điều lệ mới quy định sửa đổi huy hiệu, mở rộng hình thức tập hợp khác người lao động... Về Bộ luật Lao động có nhiều điểm tác động trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động như: Hợp đồng lao động, chính sách tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, độ tuổi nghỉ hưu của từng nhóm lao động cụ thể, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động...


V.G