12:04, 06/04/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa chuyển giao dịch qua đường bưu điện

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản về việc tạm dừng giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp và người lao động mà thực hiện giao dịch qua đường bưu điện và các hình thức khác.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản về việc tạm dừng giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp và người lao động mà thực hiện giao dịch qua đường bưu điện và các hình thức khác.

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa tạm dừng giao dịch trực tiếp để phòng chống dịch Covid-19.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa tạm dừng giao dịch trực tiếp để phòng chống dịch Covid-19.

 

Theo đó, việc tạm dừng được thực hiện từ ngày 1-4 đến hết ngày 15-4. Mọi giao dịch, người lao động và doanh nghiệp thực hiện qua đường bưu điện và các hình thức khác. Về tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần chuẩn bị: chứng minh nhân dân phô tô, bản sao có chứng thực các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, phô tô sổ bảo hiểm xã hội. Sau đó thực hiện giao dịch qua các hình thức: gửi qua email công vụ dvvl.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn hoặc bhtnkhanhhoa2016@gmail.com; khi thực hiện giao dịch đồng thời cung cấp số điện thoại của người lao động để nhân viên liên hệ hướng dẫn để người lao động hoàn thiện hồ sơ gửi qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm.

 

Về trả quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm sẽ thực hiện gửi qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm cho người lao động có xác nhận phản hồi. Về thông báo việc tìm kiếm việc làm hàng tháng, người lao động thực hiện bằng các hình thức theo địa chỉ trên hoặc qua Zalo qua số điện thoại: 0867.159.101. Sau ngày 15-4, người lao động phải cung cấp bản giấy để lưu hồ sơ. Đối với doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm thì qua số điện thoại: 0258.3510.199.

 

V.G