10:04, 06/04/2020

Sở Tư pháp: Quý I, lượng hồ sơ trực tuyến tăng gần 2,5 lần

So với cùng kỳ năm 2019, quý I năm nay, số lượng hồ sơ trực tuyến được Sở Tư pháp tiếp nhận, giải quyết tăng gần 2,5 lần.

So với cùng kỳ năm 2019, quý I năm nay, số lượng hồ sơ trực tuyến được Sở Tư pháp tiếp nhận, giải quyết tăng gần 2,5 lần.


Cụ thể, quý I năm nay, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 của sở đạt 113 hồ sơ, chiếm 5,58% tổng số hồ sơ phát sinh; tổng số tiếp nhận đạt 1.983 hồ sơ. Trong khi quý I/2019, sở chỉ tiếp nhận, giải quyết 47 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, chiếm 2% tổng số hồ sơ phát sinh; tổng số tiếp nhận đạt 2.271 hồ sơ. Phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai hiệu quả. Sở Tư pháp đã phối hợp với Bưu điện tỉnh trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính cho 576 trường hợp, đạt 28,42% trên tổng hồ sơ phát sinh.


Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng trong khi tổng số hồ sơ tiếp nhận giảm chủ yếu do người dân chủ động hạn chế đi lại hoặc hoãn yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính khi chưa thật cấp thiết để phòng tránh dịch Covid-19.


Được biết, nhằm hạn chế tiếp xúc đông người tại bộ phận một cửa, phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Sở Tư pháp chú trọng tuyên truyền, khuyến khích người dân tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.


T.M