03:10, 30/10/2019

Thêm hồ Hoa Sơn và hồ Am Chúa xả điều tiết lũ

Đến 14 giờ 30 ngày 30-10, ngoài 2 hồ Suối Dầu và Tà Rục đã tiến hành xả điều tiết, toàn tỉnh có thêm 2 hồ chứa tiến hành điều tiết mực nước trong hồ để chủ động đón lũ, gồm hồ Hoa Sơn và hồ Am Chúa.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến 14 giờ 30 ngày 30-10, ngoài 2 hồ Suối Dầu và Tà Rục đã tiến hành xả điều tiết, toàn tỉnh có thêm 2 hồ chứa tiến hành điều tiết mực nước trong hồ để chủ động đón lũ, gồm hồ Hoa Sơn đang điều tiết với lưu lượng 10,6m3/s và hồ Am Chúa đang điều tiết với lưu lượng 0,84m3/s.

 

<p style=

Hồ Hoa Sơn đã tiến hành xả điều tiết để chuẩn bị đón lũ

 

Đối với các hồ chứa đã tiến hành điều tiết mực nước trước đó đã có sự điều chỉnh lưu lượng, hồ Suối Dầu đã tăng lưu lượng điều tiết lên 36,14m3/s (trước đó là 6,6m3/s), hồ Tà Rục giảm lưu lượng điều tiết còn 3,13m3/s (trước đó là 3,34m3/s).

 

Toàn tỉnh có 31 hồ chứa, trong đó có 28 hồ chứa thủy lợi, 3 hồ thủy điện, với tổng dung tích toàn bộ là 284,9 triệu m3.

 

HẢI LĂNG