Kịp thời ngăn chặn, xử lý các công trình xây dựng vi phạm

Thứ Tư, 17/07/2019, 05:32 [GMT+7]

Kịp thời ngăn chặn, xử lý các công trình xây dựng vi phạm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm nhưng không kịp thời phát hiện xử lý hoặc buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm.


Sở Xây dựng được giao trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện; xin ý kiến Bộ Xây dựng giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý để thực hiện đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng.


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thanh tra, kiểm tra 2.601 công trình xây dựng. Qua đó, phát hiện 582 công trình xây dựng vi phạm quy định trật tự xây dựng, trong đó 501 công trình không phép, 46 công trình sai phép và 35 công trình vi phạm khác.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích