Hồ sơ liên quan đất đai tại huyện Vạn Ninh được giải quyết bình thường sau hơn 1 năm tạm dừng

Thứ Ba, 18/06/2019, 08:12 [GMT+7]

Hồ sơ liên quan đất đai tại huyện Vạn Ninh được giải quyết bình thường sau hơn 1 năm tạm dừng

Ngày 17-6, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 5789 chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391 ngày 9-5-2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.
 
 
Chính thức cho phép giao dịch đất đai tại huyện Vạn Ninh.
Hồ sơ liên quan đến đất đai tại huyện Vạn Ninh sẽ được giải quyết bình thường.
 
 
UBND tỉnh giao chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện văn bản trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, UBND huyện Vạn Ninh và các sở, ban, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.
 
 
Trước đó, UBND tỉnh có văn bản số 247 ngày 26-4 thông báo kết luận về việc giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Theo đó, hồ sơ liên quan đến đất đai tại địa phương này sẽ được giải quyết bình thường trở lại sau hơn 1 năm tạm dừng.
 
 
Được biết, ngày 9-5-2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản 4391 về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Sau khi văn bản này được ban hành, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ tại địa phương gần như bị “đóng băng”.
 
THÀNH NAM
 
.

các thông tin tiện ích