08:06, 11/06/2019

Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh lần thứ III

Chiều 11-6, huyện Khánh Vĩnh tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ III với chủ đề: "Các dân tộc đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển". Hơn 200 đại biểu đại diện cho 15 dân tộc trên địa bàn huyện tham dự.

Chiều 11-6, huyện Khánh Vĩnh tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ III với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Hơn 200 đại biểu đại diện cho 15 dân tộc trên địa bàn huyện tham dự.

 

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.


5 năm qua, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 52%; thu nhập bình quân đầu người đạt 16,3 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; sự nghiệp giáo dục phát triển, mạng lưới cơ sở giáo dục rộng khắp; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu được thực hiện tốt. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm, bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi toàn diện; tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định, không phát sinh điểm nóng.


Huyện Khánh Vĩnh phấn đấu đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo dưới 30%; thu nhập nâng lên 20,5 triệu đồng/người/năm; 100% xã có đường giao thông vào khu sản xuất; các thôn đều có công trình thiết yếu; 100% hộ dùng điện lưới, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% người trong độ tuổi lao động được tập huấn kiến thức nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...


Đại hội đã nghe 4 báo cáo điển hình của các đoàn thể và Mặt trận, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu và thông qua danh sách đại biểu dự đại hội cấp tỉnh. Đại hội cũng đã thông qua quyết tâm thư thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp đại hội lần III đề ra, tiếp tục xây dựng huyện Khánh Vĩnh giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc sinh sống trên địa bàn.


V.L - M.P