Sở Tư pháp triển khai Ngày Pháp luật tháng 6

Thứ Ba, 11/06/2019, 17:26 [GMT+7]

Sở Tư pháp triển khai Ngày Pháp luật tháng 6

Chiều 11-6, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức Ngày pháp luật tháng 6 phổ biến chuyên đề về công tác cải cách hành chính.
 
Các cán bộ, công chức Sở Tư pháp được phổ biến 3 nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính gồm: đánh giá chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2018 và một số giải pháp cải thiện trong năm nay; quy trình công bố, công khai thủ tục hành chính; những kết quả trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3. Các cán bộ, công chức cũng trao đổi về điểm mới, ưu việt trong quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; một số khó khăn trong cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3.   
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính Sở Tư pháp trình bày chuyên đề.
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính Sở Tư pháp trình bày chuyên đề.
Được biết, ngoài tuần cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (ngày 9-11), hàng tháng, Sở Tư pháp còn duy trì đều đặn Ngày pháp luật. Các phòng chuyên môn lần lượt được giao biên soạn nội dung, sau khi được duyệt sẽ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai. Từ đầu năm đến nay, Ngày Pháp luật hàng tháng của đơn vị chủ yếu tập trung cập nhật các văn bản pháp luật mới.  
T.M
 
.

các thông tin tiện ích