09:05, 03/05/2019

Dỡ lệnh tạm dừng giải quyết thủ tục đất đai ở Vạn Ninh

UBND tỉnh vừa có văn bản số 247 ngày 26-4 thông báo kết luận về việc giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Theo đó, hồ sơ liên quan đến đất đai tại địa phương này sẽ được giải quyết bình thường trở lại sau 1 năm tạm dừng.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có văn bản số 247 ngày 26-4 thông báo kết luận về việc giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Theo đó, hồ sơ liên quan đến đất đai tại địa phương này sẽ được giải quyết bình thường trở lại sau 1 năm tạm dừng.


Hơn 1.000 hồ sơ chưa được giải quyết


Theo báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh, có tổng cộng 1.008 hồ sơ với diện tích hơn 187,5ha liên quan đến đất đai được tiếp nhận trước và trong ngày 9-5-2018 (thời điểm UBND tỉnh có quyết định tạm dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai tại địa phương này). Trong đó, có 895 hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, gần 50 hồ sơ đề nghị tách thửa và 64 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi tiếp nhận, địa phương đã thẩm định 1.002 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, còn 6 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất chưa thẩm định.

 

Khu vực đất đai xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh từng là điểm nóng về “sốt” đất ảo.

Khu vực đất đai xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh từng là điểm nóng về “sốt” đất ảo.


Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh, huyện Vạn Ninh đã ban hành thông báo chuyển tất cả các hồ sơ đã tiếp nhận trước và trong ngày 9-5-2018 cho công dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn 327 hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, tách thửa và 64 hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất người dân chưa nhận và đang tạm giữ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vạn Ninh.


Lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh cho biết, trong thời điểm “sốt” đất ảo cách đây 1 năm, việc tạm dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai là hợp lý. Bởi thời điểm đó, giá đất ở Vạn Ninh đã bị đẩy lên cao gấp hàng chục lần giá trị thật khiến việc mua bán, sang nhượng đất ở đây diễn ra hết sức phức tạp. Thời điểm đó, việc dừng giải quyết các thủ tục về đất đai là biện pháp tốt nhất nhằm kiểm soát tình trạng mua bán, sang nhượng đất tại địa phương. Tuy nhiên hiện nay, Quốc hội chưa xem xét thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) mà tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học; đất đai tại Vạn Ninh cũng đã hết “sốt”. Vì vậy, việc tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai không chỉ giúp người dân thuận lợi trong việc thực hiện nhu cầu nhà ở chính đáng của mình mà còn giúp địa phương quản lý đất đai tốt hơn, hiệu quả hơn.


Dỡ lệnh tạm dừng giải quyết hồ sơ


Thực tế, trong thời gian có thông báo tạm dừng không giải quyết một số thủ tục liên quan đến đất đai ở Vạn Ninh, người dân có nhu cầu chính đáng gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp muốn chuyển quyền sử dụng hoặc chuyển đổi mục đích đất phần còn lại thành đất ở để xây nhà, tách thửa… đều không được giải quyết.


Sau nhiều lần đề xuất, kiến nghị và tổ chức các cuộc họp, mới đây, UBND tỉnh đã có thông báo kết luận về việc giải quyết vướng mắc về các thủ tục liên quan đến đất đai tại huyện Vạn Ninh. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chấm dứt hiệu lực của văn bản số 4391 ngày 9-5-2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh; giao UBND huyện Vạn Ninh, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong thực hiện giải quyết các hồ sơ đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấm dứt hiệu lực của văn bản số 4391, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-5. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND huyện Vạn Ninh và các sở, ngành thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết, tránh tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.


Ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, sau khi có quyết định chính thức của UBND tỉnh về việc cho phép địa phương thực hiện giải quyết các hồ sơ đất đai, huyện sẽ thông báo rộng rãi đến người dân. Đồng thời, yêu cầu các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và đúng quy định của pháp luật.

 
THÀNH NAM