10:05, 09/05/2017

Cần có lộ trình triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ngày 9-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Ngày 9-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.


Theo báo cáo của Sở KH-CN, năm 2017, sở sẽ tham mưu ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; rà soát lại các nghị quyết về hỗ trợ, quản lý đề tài KH-CN cấp cơ sở; tham mưu tỉnh công bố các thủ tục về thẩm định cơ sở khoa học các chương trình kinh tế - xã hội... Ngoài ra, sở sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH-CN hiệu quả vào sản xuất; đẩy mạnh giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học cho các tổ chức, cá nhân; triển khai thực hiện các dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020…


Dịp này, sở kiến nghị tỉnh xem xét tạo điều kiện cho sở ổn định, kiện toàn nguồn nhân lực; chỉ đạo các sở, ngành liên quan quan tâm phối hợp với sở trong các hoạt động KH-CN, nhất là việc triển khai các chương trình, dự án tỉnh đã phê duyệt đến năm 2020.


Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo, trong thời gian đến, sở cần có lộ trình triển khai các nhiệm vụ KH-CN giai đoạn 2016 - 2020 cho phù hợp; thực hiện tốt đề án tham gia thẩm định các dây chuyền công nghệ mới ứng dụng vào thực tiễn sản xuất; thực hiện tốt các đề tài khoa học về nghiên cứu phát triển, quản lý các loại hình du lịch để thu hút du khách. Đặc biệt, nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới theo hướng tăng năng suất chất lượng sản phẩm, đảm bảo môi trường bền vững; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên…


M.T