Gỡ vướng cho công tác tu bổ di tích

Thứ Ba, 04/10/2022, 21:18 [GMT+7]

Gỡ vướng cho công tác tu bổ di tích

Thời gian qua, một số di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị xuống cấp nghiêm trọng, tỉnh đã có chủ trương đầu tư tu bổ nhưng chậm triển khai vì vướng mắc việc phân định ngành nào làm công tác thẩm định.


Trên địa bàn tỉnh hiện có một số di tích cấp tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư tu bổ như: Đền Hùng Vương (TP. Nha Trang), trụ sở UBND cách mạng lâm thời Ba Ngòi, đình Trà Long (TP. Cam Ranh), đình Quang Đông (thị xã Ninh Hòa)… Các di tích này đều đã có nghị quyết về chủ trương đầu tư tu bổ bằng nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể triển khai thực hiện việc tu bổ do vướng một số vấn đề liên quan đến công tác thẩm định dự án.

 

Đền Hùng Vương - một trong những di tích đã có chủ trương tu bổ.

Đền Hùng Vương - một trong những di tích đã có chủ trương tu bổ.


Theo ông Nguyễn Văn Thiện - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thời gian qua, đơn vị được giao làm chủ đầu tư một số dự án tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, Sở Văn hóa và Thể thao thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định, sau đó gửi hồ sơ cho Sở Xây dựng xem xét thẩm định.


Sau khi nhận được hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng đã có văn bản phúc đáp với nội dung: “Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 166, ngày 25-12-2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thì thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh thuộc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao”. Tuy nhiên, tại Quyết định số 08, ngày 17-8-2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp một số nội dung quản lý dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh có nêu rõ: Sở Xây dựng thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng… Đối chiếu theo Nghị định số 15, ngày 3-3-2021 của Chính phủ thì công trình di tích thuộc công trình văn hóa, mà công trình văn hóa thuộc công trình dân dụng. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án tu bổ di tích, nếu tự thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật sẽ không đảm bảo tính khách quan.


Mới đây, tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc nêu trên, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc tu bổ các di tích đã xuống cấp là nhiệm vụ cần thiết và phải khẩn trương thực hiện, nếu chậm trễ dễ dẫn đến những thiệt hại lớn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Chính vì thế, các sở, ngành liên quan cần tích cực phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc thực hiện các dự án tu bổ di tích cấp tỉnh để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh. Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án tu bổ di tích sử dụng vốn đầu tư công. Sở Văn hóa và Thể thao phải đáp ứng các yêu cầu về mặt hồ sơ, giấy tờ liên quan để phục vụ cho việc thẩm định của Sở Xây dựng.   


Hy vọng rằng, với việc xác định thẩm quyền thẩm định các dự án tu bổ di tích, sự phối hợp giữa các sở liên quan sẽ được chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nhằm bảo tồn các di tích trên địa bàn tỉnh.


Giang Đình 

.

các thông tin tiện ích