10:05, 13/05/2022

Hình ảnh những ngôi chùa trên tem bưu chính

Trong kho tàng tem bưu chính Việt Nam giới thiệu nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở nước ta, trong đó chùa Một Cột được phát hành nhiều nhất.

Trong kho tàng tem bưu chính Việt Nam giới thiệu nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở nước ta, trong đó chùa Một Cột được phát hành nhiều nhất.

 


Bộ tem chùa Một Cột đầu tiên phát hành ngày 22-12-1957 gồm 2 mẫu giống hình, khác màu, đồng giá 150đ. Đặc biệt, đây là tem sự vụ dùng trong hành chính nhà nước. Chùa Một Cột còn được giới thiệu trên các mẫu: tem 369 năm 1964, tem 603 năm 1968, tem 1925 năm 1988, tem 3077 năm 2000, tem 3241 năm 2002 và 2 tem giá mặt 2.000đ, 3.000đ phát hành năm 2012…


Ngoài ra, còn có bộ tem “Kiến trúc cổ” phát hành ngày 15-11-1968 do họa sĩ Trần Lương thiết kế, giới thiệu về các ngôi chùa như: “Gác chuông chùa Keo” - Thái Bình; “Cầu có mái chùa Thầy” - Hà Tây; tem “Tam quan chùa Ninh Phúc” - Bắc Ninh, còn gọi là chùa Bút Tháp xây dựng vào đời Trần; “Chùa Tây Phương” ở Hà Tây. Tiếp đó là mẫu tem 2141 “Chùa Thiên Mụ” phát hành năm 1990 do họa sĩ Đinh Lực thiết kế. Tem khối “Chùa Keo” phát hành năm 1993 do họa sĩ Võ Lương Nhi, Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế. Mẫu tem “Chùa Láng” (Hà Nội) phát hành năm 1997 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế. Mẫu tem “Chùa Đồng” (Yên Tử - Quảng Ninh) phát hành năm 2001 do họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế. Bộ tem “Chùa Cầu Hội An” (Quảng Nam) phát hành năm 2004 do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế.


Ngụy Như Ánh