10:05, 11/05/2022

Tiếp tục Nâng cao chất lượng hội thi nghệ thuật quần chúng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ 16 năm 2022. Việc xem đây là hội thi chứ không còn là hội diễn, liên hoan như những lần trước cho thấy hoạt động này được quan tâm nâng cao chất lượng hơn. 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ 16 năm 2022. Việc xem đây là hội thi chứ không còn là hội diễn, liên hoan như những lần trước cho thấy hoạt động này được quan tâm nâng cao chất lượng hơn. Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết:

 

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao


- Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 15-7, tại thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn). Thông qua hội thi, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở có dịp đánh giá, tiếp tục đẩy mạnh phong trào, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Với các đoàn nghệ thuật không chuyên, hội thi là dịp để các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; kịp thời phát hiện những nhân tố nghệ thuật mới để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tham gia phong trào lâu dài. Với khán giả, hội thi sẽ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở.


Chính vì thế, chương trình tham gia hội thi của các đoàn nghệ thuật không chuyên phải được chuẩn bị chu đáo, thể hiện sự phong phú về nội dung, hình thức và bám sát yêu cầu của kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, trên cơ sở tiết kiệm, an toàn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Từ đó, chúng ta có những đánh giá đúng thực chất, thực trạng của phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở.


- Ông có thể cho biết những lưu ý đối với các đoàn khi đăng ký chương trình nghệ thuật để tham gia hội thi?


- Về nội dung, các chương trình thi diễn phải thể hiện được các chủ đề như: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam; truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc và tỉnh Khánh Hòa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển và hải đảo Việt Nam; phản ánh niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất… Năm nay, ban tổ chức còn khuyến khích các đoàn xây dựng chương trình, tiết mục thể hiện được chủ đề, nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Hình ảnh Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ XV năm 2020.

Hình ảnh Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ XV năm 2020.


Về hình thức, mỗi đoàn xây dựng một chương trình nghệ thuật gồm nhiều thể loại ca, múa, nhạc, kịch như: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa đơn, múa đôi, múa tập thể, độc tấu, diễn tấu, hòa tấu, tiểu phẩm, hô hát hoặc diễn xướng nghệ thuật truyền thống. Mỗi chương trình thi diễn không quá 45 phút. Mỗi huyện, thị xã, thành phố; đơn vị lực lượng vũ trang; sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng để tham gia hội thi. Thành phần lực lượng tham gia các đoàn nghệ thuật quần chúng là diễn viên không chuyên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh.


- Vậy, Sở Văn hóa và Thể thao và huyện Khánh Sơn sẽ phối hợp như thế nào để đảm bảo hội thi diễn ra thành công, thưa ông?


- Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của bản kế hoạch; chịu trách nhiệm tổ chức các buổi biểu diễn; thực hiện tuyên truyền trực quan; thực hiện các nội dung mang tính chuyên môn của hội thi… UBND huyện Khánh Sơn sẽ hỗ trợ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về hội thi; chuẩn bị tốt địa điểm tổ chức hội thi, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật. Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh diễn ra 2 năm một lần đã trở thành sân chơi ý nghĩa đối với sự phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Từ hội thi, nhiều gương mặt có tài năng nghệ thuật đã được phát hiện và trở thành hạt nhân phong trào cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.


- Xin cảm ơn ông!


Giang Đình (Thực hiện)