06:01, 08/01/2022

Phát huy vai trò vào công tác bảo tồn giá trị di sản văn hóa

Chiều 7-1, Hội Bảo tồn di sản văn hóa và Du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Chiều 7-1, Hội Bảo tồn di sản văn hóa và Du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm qua, Hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiện toàn công tác tổ chức, điều lệ hoạt động. Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham gia góp ý một số dự án liên quan di sản, danh thắng trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức thành công hội thảo khoa học Thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na ở Khánh Hoà; phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa trong việc tổ chức tốt một số lễ hội truyền thống; một số hội viên của Hội tham gia đề tài cấp tỉnh Xây dựng cơ sở dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hoà…

 

Khen thưởng các hội viên có nhiều đóng góp cho phong trào của Hội Bảo tồn di sản văn hóa và Du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa trong năm 2021.
Khen thưởng các hội viên có nhiều đóng góp cho phong trào của Hội Bảo tồn di sản văn hóa và Du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa trong năm 2021.

 

Hội cũng đã vận động một số doanh nghiệp, hội viên ủng hộ nguồn lực, vật lực để kịp thời thực hiện 6 đợt đi thăm, tặng quà các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và người dân vùng dịch bị phong toả với tổng giá trị vật chất hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, Hội còn tặng quà 86 trường người nước ngoài ở TP. Nha Trang với trị giá 70 triệu đồng. Trong năm, tập thể Hội và 3 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen; Hội đã khen thưởng cho 9 hội viên có thành tích trong phong trào hội.

 

Năm 2022, Hội tiếp tục tăng cường phát triển hội viên; thành lập và củng cố hoạt động các đơn vị trực thuộc Hội; nỗ lực thể hiện rõ vai trò, vị trí của Hội trong công tác xây dựng, phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, xúc tiến quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống; phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao giá trị văn hóa di sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo khoa học: Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong vị lãnh tụ Cần Vương trên quê hương Khánh Hòa…

 

N.T