Khánh Vĩnh: Tuyên truyền kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 18/11/2020, 22:12 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Tuyên truyền kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) năm 2020 trên địa bàn huyện.


Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền với các nội dung liên quan đến ngày Di sản văn hóa Việt Nam; giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của huyện, những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện... Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh gắn với tuyên truyền về các di tích lịch sử, di sản văn hóa Việt Nam, tỉnh và huyện; tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia bảo vệ, chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa (trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh cảnh quan môi trường di tích)... Các hoạt động diễn ra đến ngày 25-11.


V.T

.

các thông tin tiện ích