Xuất bản Sổ tay tuyên truyền biển, đảo Việt Nam

Chủ Nhật, 05/07/2020, 22:52 [GMT+7]

Xuất bản Sổ tay tuyên truyền biển, đảo Việt Nam

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản Sổ tay tuyên truyền biển, đảo Việt Nam.


Sách có 3 chương. Chương I: Một số khái niệm pháp lý cơ bản về biển, đảo; chương II: Khái quát chung về Biển Đông và biển, đảo Việt Nam; chương III: Khái quát về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Sổ tay Công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam. (Ảnh: BL)
Sổ tay Công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam. (Ảnh: BL)

 

Sổ tay tuyên truyền biển, đảo Việt Nam cung cấp  thông tin tuyên truyền về biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về căn cứ pháp lý và cơ sở lịch sử nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; khơi dậy, củng cố tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của mỗi người trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông...


Q.V
 

.

các thông tin tiện ích