Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2019)

Thứ Ba, 30/07/2019, 23:25 [GMT+7]

Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2019)

Ngày 1-8 cách đây 89 năm (1-8-1930) - nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc... Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu ngày Quốc tế đỏ 1-8. Đây là tài liệu sớm nhất và duy nhất còn lưu lại cho đến nay ghi rõ: Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Ngày 1-8 trở thành một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 


Từ ý nghĩa trọng đại trên, năm 2000, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương trình lên Bộ Chính trị (khóa VIII) đề nghị lấy ngày 1-8 hàng năm làm ngày truyền thống cho ngành mình. Đến năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) sát nhập Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương và quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ngày này, có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng, là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng lớn mạnh công tác tuyên giáo của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”… Ngày 1-8-2002 ngành Tuyên giáo của Đảng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng cao quý và chào mừng niềm vui lớn này, ngày 10-10-2002, Bộ Thông tin - Truyền thông phát hành bộ tem Kỷ niệm Truyền thống Công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2002). Bộ tem có 1 mẫu, giá mặt 800đ, do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn và Tô Minh Trang đồng thiết kế. Đây là bộ tem duy nhất tính đến nay về chủ đề này. Sưu tập đề tài Tư tưởng - Văn hóa của Đảng, các bạn có thể sưu tập thêm các bộ tem về Nghị quyết của Đảng qua các kỳ đại hội Đảng toàn quốc…


Ngành Công tác Tư tưởng - Văn hóa có công rất to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta trong suốt 89 năm qua. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Ban Tuyên giáo của Đảng. Ngày nay, trong giai đoạn mới của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và xu hướng hòa nhập thế giới, thì công tác tuyên giáo của Đảng phải nỗ lực, tích cực, sáng tạo hơn nữa, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy… để đáp ứng được những đổi mới của thực tiễn xã hội, của lịch sử xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cũng như sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước.


Ngụy Như Ánh

 

 

.

các thông tin tiện ích