Sở Nội vụ:

Hỗ trợ thiết bị bảo vệ tài liệu quý hiếm cho di tích Thượng thư Nguyễn Xuân Thục

Thứ Ba, 02/07/2013, 23:25 [GMT+7]

Hỗ trợ thiết bị bảo vệ tài liệu quý hiếm cho di tích Thượng thư Nguyễn Xuân Thục

Sáng 2-7, tại lăng mộ Thượng thư Nguyễn Xuân Thục ở tổ dân phố Phước Đa 2 - phường Ninh Đa - thị xã Ninh Hòa, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ đã tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về danh mục tài liệu quý hiếm và trao thiết bị bảo quản tài liệu quý hiếm đối với các tài liệu trong di tích này.

 

Trao danh mục tài liệu quý hiếm  di tích Thượng thư Nguyễn Xuân Thục.
Trao danh mục tài liệu quý hiếm di tích Thượng thư Nguyễn Xuân Thục.


Thượng thư Nguyễn Xuân Thục (1762 - 1827) người huyện Quãng Phước, nay là Ninh Hòa - Khánh Hòa, là quan đại thần có nhiều tài đức được các vua triều Nguyễn trọng dụng, ông giữ nhiều trọng trách như: Thượng thư Bộ Binh, Thượng thư Bộ Lễ, Đề điệu của các kỳ thi hương... Năm 2008, di tích lưu niệm Thượng thư Nguyễn Xuân Thục được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Hiện nay, gia tộc còn lưu giữ 23 Chiếu chỉ do các vua triều Nguyễn ban tặng. Trong đó có 3 Chiếu chỉ được UBND tỉnh quyết định đưa vào danh mục tài liệu quý hiếm: Chiếu chỉ truyền cho Thục Thiện Hầu (tức cụ Nguyễn Xuân Thục) là Hữu tham tri Bộ Binh đến trấn Thanh Hoa làm Hiệp trấn; Chiếu chỉ do Vua Gia Long ban năm 1814; và các Sắc phong do Vua Minh Mạng ban năm 1822...


 Trần Nông - Huỳnh Ấn

 

.

các thông tin tiện ích