11:06, 10/06/2021

Xây dựng chế độ dinh dưỡng mới cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Ngày 10-6, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để góp ý dự thảo Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh.

Ngày 10-6, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để góp ý dự thảo Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh.


Theo dự thảo nghị quyết do Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện của đội tuyển tỉnh là 180.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ tỉnh là 160.000 đồng/người/ngày; đội tuyển năng khiếu tỉnh là 130.000 đồng/người/ngày (đội tuyển cấp huyện, đội tuyển người khuyết tật, đội tuyển người dân tộc thiểu số không tổ chức tập trung để đào tạo nên không xây dựng chính sách cho đối tượng này). Còn trong thời gian tập trung tập huấn, đội tuyển cấp huyện có mức ăn là 150.000 đồng/người/ngày và tăng thêm 70.000 đồng/người/ngày trong thời gian tập trung thi đấu; đội tuyển thể thao người khuyết tật và đội tuyển thể thao người dân tộc thiểu số có mức ăn trong thời gian tập trung tập huấn là 240.000 đồng/người/ngày và tăng thêm 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian tập trung thi đấu.


Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan, ông Đinh Văn Thiệu cơ bản thống nhất với các mức chi trên; đồng thời giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo các góp ý tại cuộc họp, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với thực tế của địa phương.


A.N