10:03, 18/03/2021

Phát động Cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch 02 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch 02 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị các phòng GD-ĐT, đơn vị tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi trong cơ quan, đơn vị, trường học; chọn lọc các tác phẩm xuất sắc, các kịch bản được dàn dựng tham gia công diễn, hội diễn có giá trị về nội dung tư tưởng, phù hợp với chủ đề cuộc thi (mỗi thể loại nhiều nhất là 5 tác phẩm)... gửi về Văn phòng Sở GD-ĐT trong 2 đợt (đợt 1, trước ngày 25-5-2022; đợt 2, trước ngày 25-5-2024) để tổng hợp gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia dự thi.


T.TRÚC