10:08, 29/08/2022

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động thời vụ

- 10 vị trí chuyên ngành Công nghệ Thông tin.


- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/9/2022


 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động thời vụ:


- 10 vị trí chuyên ngành Công nghệ Thông tin.


- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/9/2022


Liên hệ:


- Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


+ 13A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


+ Điện thoại: 0258.3524577