Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thứ Tư, 10/08/2022, 22:20 [GMT+7]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022


Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 13 viên chức (bao gồm: ngạch chuyên viên 11 chỉ tiêu; ngạch cán sự 02 chỉ tiêu) vào làm việc tại đơn vị.


- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 08/9/2022.


- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa, Khu liên cơ UBND thị xã Ninh Hòa: số 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Điện thoại liên hệ: 02583.630888.


Mọi chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập tại Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Ninh Hòa: https://ninhhoa.khanhhoa.


gov.vn/ hoặc liên hệ Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa: số 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

.

các thông tin tiện ích