10:08, 10/08/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 13 viên chức (bao gồm: ngạch chuyên viên 11 chỉ tiêu; ngạch cán sự 02 chỉ tiêu) vào làm việc tại đơn vị.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022


Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 13 viên chức (bao gồm: ngạch chuyên viên 11 chỉ tiêu; ngạch cán sự 02 chỉ tiêu) vào làm việc tại đơn vị.


- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 08/9/2022.


- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa, Khu liên cơ UBND thị xã Ninh Hòa: số 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Điện thoại liên hệ: 02583.630888.


Mọi chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập tại Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Ninh Hòa: https://ninhhoa.khanhhoa.


gov.vn/ hoặc liên hệ Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa: số 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.