08:07, 19/07/2022

Thông báo tuyển dụng

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng người làm việc:
 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng người làm việc:
 
- 01 vị trí thuộc Ban Tư vấn - Phát triển.
 
- Có trình độ Đại học trở lên; ưu tiên người có kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng, am hiểu về lĩnh vực hợp tác xã.
 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/7/2022.
 
- Liên hệ: Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa, Khu Liên cơ 01, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0258. 3826125; 0258.3816708