10:06, 05/06/2022

Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê năm 2022

1. Tổng số công chức cần tuyển dụng 07 chỉ tiêu:


- Các Phòng thuộc Cục Thống kê: 04 chỉ tiêu;


- Chi cục Thống kê cấp huyện: 03 chỉ tiêu.


 

Thông báo Tuyển dụng công chức Cục Thống kê năm 2022


Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022 như sau:


1. Tổng số công chức cần tuyển dụng 07 chỉ tiêu:


- Các Phòng thuộc Cục Thống kê: 04 chỉ tiêu;


- Chi cục Thống kê cấp huyện: 03 chỉ tiêu.


2. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm; điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cũng như hình thức, nội dung, thời gian và thông tin khác của thi tuyển được đăng trên trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ https://www.gso.gov.vn


3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:


- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/6/2022 đến 17 giờ ngày 29/6/2022;


- Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, số 97 Bạch Đằng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;


- Điện thoại cố định: 0258.3527408, điện thoại di động: 0914.355.755 (Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính).