11:05, 22/05/2022

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng


Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng:


- Vị trí công tác: Phòng Đo lường - Thử nghiệm


- Số lượng: 02 người


- Yêu cầu chung: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành kỹ thuật (cơ khí, xây dựng, điện, nhiệt, …), sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng:


- Vị trí công tác: Phòng Đo lường - Thử nghiệm


- Số lượng: 02 người


- Yêu cầu chung: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành kỹ thuật (cơ khí, xây dựng, điện, nhiệt, …), sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.


- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/5/2022 đến hết ngày 30/5/2022 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).


- Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - 37 Hùng Vương, Nha Trang.


ĐT: (0258) 6250034/ (0258) 3528369