03:05, 18/05/2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển viên chức năm 2022 để tuyển dụng 31 giảng viên và 12 viên chức hành chính

Yêu cầu về tiêu chuẩn và các vị trí tuyển dụng xin xem cụ thể trên trang web của Trường Đại học Nha Trang (xem tại đây: https://ntu.edu.vn/thong-bao/eid/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022)
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 
Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển viên chức năm 2022 để tuyển dụng 31 giảng viên và 12 viên chức hành chính.
 
Yêu cầu về tiêu chuẩn và các vị trí tuyển dụng xin xem cụ thể trên trang web của Trường Đại học Nha Trang (xem tại đây: https://ntu.edu.vn/thong-bao/eid/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022)
 
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Nhân sự, Trường Đại học Nha Trang
 
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang
 
Thời hạn nhận hồ sơ:  đến 17g00 ngày 15 tháng 6 năm 2022.
 
Nếu cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ qua điện thoại: 0258.3833969 (gọi trong giờ hành chính), hoặc email: tochuc@ntu.edu.vn