11:05, 30/05/2022

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động thời vụ

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động thời vụ:

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động thời vụ:


- 06 vị trí phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.


+ Ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác kiểm kê đất đai, kiểm kê khối lượng giải tỏa.


- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/06/2022


Liên hệ:


- Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.


+ 13A Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


+ Điện thoại: 0258.3524577