11:08, 19/08/2022

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 10 vị trí hợp đồng lao động phục vụ công tác kiểm kê đất đai...

Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 10 vị trí hợp đồng lao động phục vụ công tác kiểm kê đất đai.
 
Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên các ngành đào tạo liên quan đến đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, pháp luật).
 
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2022.
 
Liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.
 
Địa chỉ: 13A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3524577