11:03, 20/03/2022

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa tuyển dụng hợp đồng lao động

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động:


- 04 vị trí Giải phóng mặt bằng: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai; Kỹ sư xây dựng.


- 02 vị trí đo đạc: Tốt nghiệp Trung cấp trắc địa trở lên.


- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác đo đạc, kiểm kê đất đai, kiểm kê khối lượng giải tỏa.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động:


- 04 vị trí Giải phóng mặt bằng: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai; Kỹ sư xây dựng.


- 02 vị trí đo đạc: Tốt nghiệp Trung cấp trắc địa trở lên.


- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác đo đạc, kiểm kê đất đai, kiểm kê khối lượng giải tỏa.


- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2022.


* Liên hệ:


- Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


- Địa chỉ: 13A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3.524577.