Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo sau đại học

Thứ Tư, 09/03/2022, 23:05 [GMT+7]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
 
Ngành tuyển sinh trình độ tiến sĩ:
 
1. Nuôi trồng thủy sản
2. Khai thác thủy sản
3. Công nghệ sinh học
4. Công nghệ thực phẩm
5. Công nghệ chế biến thủy sản
6. Công nghệ sau thu hoạch
7. Kỹ thuật tàu thủy
8. Kỹ thuật cơ khí động lực
9. Kỹ thuật cơ khí
10. Kinh tế và quản lý tài nguyên biển
11. Quản trị kinh doanh
 
Ngành tuyển sinh trình độ thạc sĩ:
 
1. Nuôi trồng thủy sản (có đào tạo bằng TA)
2. Khai thác thủy sản
3. Công nghệ sinh học
4. Công nghệ thực phẩm
5. Công nghệ chế biến thủy sản
6. Công nghệ sau thu hoạch
7. Kỹ thuật tàu thủy
8. Kỹ thuật cơ khí động lực
9. Quản lý thủy sản
10. Quản lý kinh tế
11. Kế toán (ngành mới)
12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ngành mới)
13. Quản trị kinh doanh
14. Kinh tế phát triển
15. Công nghệ thông tin
16. Kỹ thuật ô tô
17. Kỹ thuật cơ khí
Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo
Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh
 
Hạn nộp hồ sơ: đợt 1: trước 15/4/2022; đợt 2: trước 10/9/2022.
Phương thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN
Thời gian xét tuyển (2 lần trong năm): 25/4/2022 và 30/9/2022.
Điều kiện ngoại ngữ đầu vào: có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3/6 (đối với chương trình thạc sĩ), bậc 4/6 
(đối với chương trình tiến sĩ) hoặc tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 
Chi tiết xem tại website: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn
 
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐH Nha Trang, P.301. Tòa Nhà Đa Năng, Số 02 
Tôn Thất Tùng, TP. Nha Trang. ĐT: 0528. 62 62 966 Email: saudaihoc@ntu.edu.vn
.

các thông tin tiện ích