11:03, 25/03/2022

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động

- 01 vị trí phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.


     -    Có trình độ Đại học trở lên.


. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/4/2022.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động:


     - 01 vị trí phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.


     -    Có trình độ Đại học trở lên.


. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/4/2022.


. Liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa, 13A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3524577.