Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Thứ Tư, 07/10/2020, 22:10 [GMT+7]

Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021


1. Đối tượng tuyển chọn: Công dân thường trú tại Khánh Hòa, từ 18-25 tuổi, công dân có trình độ cao đẳng trở lên thì đến hết 27 tuổi, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, tốt nghiệp Trung học phổ thông, đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an. Tuyển công dân nữ đã qua đào tạo, chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND.


2. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND: 24 tháng


3. Hồ sơ đăng ký nộp tại Công an các xã, phường, thị trấn nơi thường trú:


- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự


- Tờ khai có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (theo mẫu của Chính phủ)


Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày 15/12/2020.


Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ trực tiếp tại Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an các xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn, giải quyết.

.

các thông tin tiện ích