Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Chủ Nhật, 04/10/2020, 22:40 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ


Chuyên ngành tuyển sinh:


1. Công nghệ thông tin 10. Kỹ thuật tàu thủy


2. Nuôi trồng thủy sản 11. Kỹ thuật cơ khí động lực


3. Khai thác thủy sản 12. Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành)


4. Quản lý thủy sản Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo


5. Công nghệ sinh học Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh


6. Công nghệ thực phẩm 13. Kinh tế phát triển


7. Công nghệ chế biến thủy sản 14. Quản lý kinh tế


8. Công nghệ sau thu hoạch Chuyên ngành Quản lý kinh tế du lịch


9. Kỹ thuật ô tô 15. Quản trị kinh doanh


Hạn nộp hồ sơ: ngày 30/11/2020


Thời gian ôn tập: tháng 11÷12/2020


Thời gian thi tuyển: ngày 19÷20/12/2020


Địa chỉ liên hệ:


* Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐH Nha Trang, Số 02 Tôn Thất Tùng, TP. Nha Trang.


ĐT: 0528. 62 62 966


Chi tiết xem tại website: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/

.

các thông tin tiện ích