Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thuế năm 2020

Chủ Nhật, 04/10/2020, 22:26 [GMT+7]

Thông báo Tuyển dụng Công chức Tổng cục Thuế năm 2020


Tổng cục Thuế thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức vào làm việc tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 (Bảy mươi hai)


2. Ngạch tuyển dụng: Kiểm tra viên thuế.


3. Điều kiện tuyển dụng và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức: Thông tin chi tiết xem hướng dẫn tại Thông báo tuyển dụng trên website của:


- Bộ Tài chính (địa chỉ: http://www.mof.gov.vn)


- Tổng cục Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn)


- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: http://khanhhoa.gdt.gov.vn)


4. Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày làm việc. Từ 08 giờ 00 ngày 02/11/2020 đến 17 giờ 00 ngày 06/11/2020.


5. Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 17, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.


6. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ/người.


Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 02583.824 374 - 02583.815 099

.

các thông tin tiện ích