Tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ninh Hòa năm 2018

Thứ Ba, 11/09/2018, 21:58 [GMT+7]

UBND THỊ XÃ NINH HÒA THÔNG BÁO


Về việc tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ninh Hòa năm 2018


1. Nhu cầu tuyển dụng


Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 24 chỉ tiêu, bao gồm các chức danh:


- Văn phòng – Thống kê: 06 chỉ tiêu;


- Tài chính – Kế toán: 07 chỉ tiêu;


- Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu;


- Tư pháp – Hộ tịch: 04 chỉ tiêu;


- Địa chính – Xây dựng - Đô thị và Môi trường: 01 chỉ tiêu;


- Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 04 chỉ tiêu.


2. Hình thức tuyển dụng


- Tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.


- Thi tuyển.


3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ


- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ:


Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 09/10/2018.


- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:


Tại Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa, địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa (Trụ sở UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), trong giờ hành chính các ngày làm việc.


Mọi thông tin chi tiết xem thêm trên Cổng thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa:ninhhoa.khanhhoa.gov.vnhoặc ĐT: 0258.3845652 

.

các thông tin tiện ích