THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

Thứ Ba, 04/09/2018, 23:46 [GMT+7]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018


I. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế có nhu cầu tuyển dụng viên chức cho các chức danh nghề nghiệp sau:


1. Chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên với các vị trí việc làm:


1.1.Nghiên cứu sản xuất vắc xin BCG: 04


1.2.Nghiên cứu sản xuất huyết thanh: 05


1.3.Nghiên cứu sản xuất vắc xin DPT: 05


1.4.Nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm: 03


1.5.Kiểm định vắc xin, sinh phẩm: 06


1.6.Đảm bảo chất lượng vắc xin: 02


1.7.Nghiên cứu phát triển sản phẩm: 06


2. Chức danh nghề nghiệp kỹ sư với các vị trí việc làm:


2.1.Kỹ sư kỹ thuật thiết bị: 08


2.2.Kỹ sư chế biến thức ăn gia súc: 01


3. Chức danh nghề nghiệp chuyên viên với các vị trí việc làm:


3.1.Chuyên viên Tổ chức Hành chính: 04


3.2.Chuyên viên Kế hoạch cung ứng: 03


4.Chức danh nghề nghiệp kế toán viên với vị trí việc làm:


Kế toán viên: 04


5. Chức danh nghề nghiệp chẩn đoán viên bệnh động vật với vị trí việc làm:


Chẩn đoán bệnh động vật: 04


6. Chức danh nghề nghiệp kiểm nghiệm viên cây trồng với vị trí việc làm:


Kiểm nghiệm cây trồng: 01


7. Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên với  vị trí việc làm:


Kỹ thuật viên: 04


8. Chức danh nghề nghiệp trợ lý nghiên cứu với vị trí việc làm:


Trợ lý nghiên cứu sản xuất, kiểm định vắc xin sinh phẩm y tế: 34


9.Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật với vị trí việc làm:


Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật: 06    


10. Chức danh nghề nghiệp cán sự với vị trí việc làm:


Cán sự: 02


II. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển


III. Điều kiện tuyển dụng: Chi tiết xem niêm yết tại trụ sở Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế và trên website: www.ivac.com.vn


IV. Nhận hồ sơ:


Nhận hồ sơ trực tiếp:


-    Thời gian: từ ngày 05/9/2018 – đến 16h ngày 2/10/2018.


-    Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, số 09 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa.


 

.

các thông tin tiện ích