11:08, 04/08/2021

Ngân hàng liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo

1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Khánh Hòa

2. Thông tin tài sản và giá bán:

NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Khánh Hòa


2. Thông tin tài sản và giá bán:

 

 

3. Thời gian xem tài sản: Từ 9h00 ngày 09/08/2021 đến 16h00 ngày 16/08/2021.


4. Địa điểm xem tài sản: Số 724 Lương Định Của, phường Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa.


5. Thời gian đăng kí mua tài sản: Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 18/08/2021.


6. Liên hệ xem tài sản: Trần Hùng Cường – Chức vụ: CV.KH Doanh nghiệp – DĐ: 0905.916.618.