09:06, 14/06/2021

Thông báo bán tài sản thanh lý

1. Tài sản bán đấu giá thanh lý:


- Tài sản cố định: Máy chiếu, máy vi tính, ti vi, máy in, máy tiện máy bào…


- Công cụ dụng cụ: Máy Cassette, sách báo và các công cụ dụng cụ khác…

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ


1. Tài sản bán đấu giá thanh lý:


- Tài sản cố định: Máy chiếu, máy vi tính, ti vi, máy in, máy tiện máy bào…


- Công cụ dụng cụ: Máy Cassette, sách báo và các công cụ dụng cụ khác…


2. Thời gian, địa điểm xem hàng:


- Thời gian: Từ 08h 00 ngày 17/6/2021 đến hết ngày 17/6/ 2021


- Địa chỉ xem hàng: Phòng 104 cơ sở 1 Trường Đại Học Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: (0258) 3523420. ĐTDĐ: 0975365734 gặp Hằng.


3. Giá khời điểm và thời gian bán đấu giá:


- Giá khởi điểm:


+ Gói TSCĐ: 12.940.000 đồng


+ Gói CCDC: 2.358.000 đồng


+ Sách báo: 4.000 đồng/kg (cân tính theo kg)


- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 08h30 ngày 18/6/2021


Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hàng bán thanh lý và giá khởi điểm để đăng ký tham dự đấu giá.


Mọi chi tiết xin liên hệ tại phòng Quản trị Thiết bị và Dự Án, Trường Đại Học Khánh Hòa.


Địa chỉ: số 01 Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 0258.3523420 hoặc số di động: 0975365734 gặp Hằng.