10:06, 11/06/2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Hội đồng thanh lý TSCĐ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa tiến hành bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:


. Tài sản bán đấu giá: xe ô tô Toyota Altis 5 chổ-màu đen , số lượng:01 chiếc, hiện trạng chung:


Xe đang hoạt động bình thường.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


- Căn cứ công văn số 1279/BVNT-TC ngày 16/04/2021 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ về việc: “Thanh lý ấn chỉ, vật phẩm và tài sản năm 2020”.


- Căn cứ quyết định số 07/BVNTKH-2021 ngày 17/05/2021 về việc thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ của Phó Giám đốc điều hành Công ty Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa.


- Căn cứ vào biên bản đánh giá TSCĐ ngày 20/05/2021 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Tiến.


Hội đồng thanh lý TSCĐ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa tiến hành bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:


. Tài sản bán đấu giá: xe ô tô Toyota Altis 5 chổ-màu đen , số lượng:01 chiếc, hiện trạng chung:


Xe đang hoạt động bình thường.


. Giá khởi điểm: 190.000.000 đồng.


. Địa điểm trưng bày: trong khuôn viên trụ sở Công ty Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa.


. Địa điểm và thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 10/06/2021 Đến ngày 18/06/2021 tại trụ sở Công ty Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa.


. Thời gian bán đấu giá: 10 giờ, ngày 21/06/2021, tại Trụ sở Công ty Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa.


. Những thông tin khác về tài sản: không


Kính mời Khách hàng có nhu cầu đến tham gia đấu giá


Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa


Địa chỉ: Số 05 Hùng Vương-Nha Trang-Khánh Hòa.


Số điện thoại: 0258.3526777 - Chị Trinh.